Privacyverklaring

Alloq, gevestigd op Stationsplein 45, Unit A4.194 te Rotterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact details:

Stationplein 45, Unit A4.194
3013 AK Rotterdam

Postbus 308
3000 AH Rotterdam
Nederland

https://www.alloq.nl/
[email protected]

Cookies of soortgelijke technieken die we gebruiken

Alloq maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone wanneer je deze website voor het eerst bezoekt. Alloq maakt gebruik van cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je browsegedrag bijhouden, zodat we aangepaste inhoud en advertenties kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben we je al over deze cookies geïnformeerd en we hebben je toestemming gevraagd om deze te plaatsen.

Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kan je ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van je browser.

Cookies worden ook op deze website geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of social mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

[ Bijvoorbeeld:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _ utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoeken meet
Bewaartermijn: 2 jaar]

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonlijke gegevens te bekijken, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt ook het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens door Alloq en je hebt recht op gegevensportabiliteit. Dit betekent dat je ons een verzoek kunt sturen om de persoonlijke informatie die wij jou of een andere door jouw genoemde organisatie in een computerbestand plaatsen, te verzenden.

Je kunt een verzoek om toegang, correctie, schrapping, gegevensoverdracht van jouw persoonlijke gegevens of verzoek tot annulering van jouw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens verzenden naar [email protected]

Om ervoor te zorgen dat het verzoek om toegang door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van je ID bij het verzoek te sturen. Maak je pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart in dit exemplaar. Dit is om je privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Alloq wilt je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Nederlandse autoriteit voor gegevensbescherming. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-dutch-dpa/contact-us

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen
Alloq neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt gepaste maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als je vindt dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met [email protected]

Alloq heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en een firewall.
-TLS (voorheen SSL) Wij verzenden jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Je kunt dit zien op de adresbalk ‘https’ en het hangslot in de adresbalk.
-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die we gebruiken om te voorkomen dat je namens ons e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (login) gegevens te verkrijgen.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het converteren van een domeinnaam (# company_website ) naar het gekoppelde IP-adres (servernaam); het is voorzien van een digitale handtekening. Je kan deze handtekening automatisch laten controleren. Op deze manier voorkomen we dat je wordt omgeleid naar een vals IP-adres.
-Persoonlijke gegevens die we verwerken
-Alloq verwerkt je persoonlijke gegevens door gebruik te maken van onze diensten en / of door deze informatie aan ons te verstrekken.

Hieronder volgt een overzicht van de persoonlijke gegevens die we verwerken:

Voor-en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Locatie gegevens
Informatie over je activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type

Alloq verwerkt je persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

Verzenden van onze nieuwsbrief en / of reclame
We kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te voeren
Informeren over veranderingen in onze diensten en producten
Alloq analyseert je gedrag op de website om de website te verbeteren
Alloq verwerkt ook persoonlijke gegevens als we deze nodig hebben voor sollicitaties

Geautomatiseerde besluitvorming
Alloq neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking van zaken die (grote) gevolgen voor mensen kunnen hebben. Dit zijn beslissingen genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Alloq) tussen hen.

Hoe lang we persoonlijke gegevens opslaan
Alloq slaat je persoonlijke gegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden waarvoor je gegevens worden verzameld te realiseren.

Persoonlijke gegevens delen met derden
Alloq verkoopt je informatie niet aan derden en zal deze alleen verstrekken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te waarborgen. Alloq blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.