30-11-2023

Kees de Koning, founder van Alloq, leidt een AI-discussie op het EMEA-investeerdersforum van PGIM

Kees de Koning at EMEA

PGIM, een wereldwijd investeringsbeheerbedrijf, hield op 7 november 2023 haar vierde jaarlijkse EMEA-investeerdersforum in Londen. Dit evenement bracht CIO’s en senior investeringsprofessionals samen om diepgaand te kijken naar cruciale investeringsthema’s en ideeën voor het komende jaar. Een van de sessies was een paneldiscussie getiteld ‘Wie zullen de winnaars en verliezers zijn in de AI-golf?’, gemodereerd door Kees de Koning, oprichter van Alloq & VI Company. Deze sessie richtte zich op de snelle verspreiding van AI in het investeringslandschap. Het panel ging in op de grotendeels onbekende implicaties en mogelijkheden van AI. Het doel was om de daadwerkelijke investeringsimplicaties van AI te ontrafelen en inzichten te bieden voor de investeerders van vandaag. 

 

De transformerende rol van AI en investeringsperspectieven 

Raj Shant, cliënt portfoliomanager bij Jennison Associates, benadrukte de opkomst van AI als een transformerende kracht in computertechnologie. Hij trok parallellen tussen de impact van AI en de smartphone-revolutie, waarbij hij suggereerde dat het de potentie heeft om het dagelijks leven en bedrijfsvoering fundamenteel te veranderen. Shant adviseert beleggers zich te richten op bedrijven die actief AI realiteit maken, in plaats van op speculatieve toekomstige toepassingen. Hij noemde voorbeelden uit sectoren zoals gezondheidszorg en financiën, waar AI al aanzienlijke vooruitgang boekt. 

  

Vastgoed en technologische innovatie 

Jonathan Hannam, medeoprichter van Taronga Ventures, sprak over de innovatie-uitdagingen in de vastgoedsector. Hij benadrukte de noodzaak van investeringen in opkomende technologieën, zoals AI en klimaattechnologie, om de industrie vooruit te helpen. Hannam wees op groei- en transformatiemogelijkheden in vastgoed, met name in het verhogen van duurzaamheid en het aanpakken van klimaatverandering. Hij verwees naar specifieke casestudy’s waarin AI efficiënter gebouwbeheer en energiebesparing mogelijk maakte. 

Het concept van AI-washing en due diligence bij investeringen 

De sessie ging ook in op het fenomeen ‘AI-washing’, vergelijkbaar met greenwashing, waarbij bedrijven de neiging kunnen hebben om hun vermogens op het gebied van kunstmatige intelligentie groter voor te stellen dan ze daadwerkelijk zijn.  Hannam benadrukte het belang van grondige due diligence bij het evalueren van dergelijke claims, om ervoor te zorgen dat de AI-toepassingen van bedrijven echt en operationeel effectief zijn. Hij deelde inzichten over het identificeren van echte AI-innovatie versus oppervlakkige claims, waarbij hij het belang van technologische inhoud boven marketinghype benadrukte. 

  

AI in de context van ESG-doelstellingen 

De rol van AI bij het bereiken van milieu-, sociale en governance (ESG) doelen was een belangrijk onderwerp. Sprekers erkenden uitdagingen zoals de toegenomen energiebehoeften voor AI-infrastructuur, maar wezen ook op de potentiële voordelen, zoals efficiëntere en duurzamere processen. De discussie benadrukte de noodzaak van menselijk toezicht bij de toepassing van AI, met name op complexe gebieden die genuanceerde oordelen vereisen. 

Afsluitende gedachten en de toekomst van AI 

Het forum werd afgesloten met een discussie over de mogelijke risico’s van monopolisatie van AI-ontwikkeling en de voordelen van open-source AI-modellen. Het panel betoogde dat open-source modellen meer innovatie en bredere toepassing kunnen aanmoedigen vanwege hun aantrekkingskracht op een breder ontwikkelaarsgemeenschap. De sessie eindigde met een consensus over de significante maar navigeerbare impact van AI in verschillende industrieën.