07-09-2023

De Performance Allocation module van Alloq: de software oplossing voor het nieuwe pensioenstelsel

Wet Toekomst Pensioenen | Alloq

Op 1 juli 2023 is de nieuwe pensioenwet in werking getreden: Wet toekomst Pensioenen (WTP). Voor 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen aangepast zijn aan de nieuwe wetgeving. Met wijzigingen in de drie pijlers waar het pensioenstelsel uit bestaat, betekent het de grootste en meest ingrijpende aanpassing in het pensioenstel ooit. Om alle veranderingen te verwerken binnen de bestaande systemen van beleggings- en pensioenadminstraties is robuuste software nodig. VI Company ontwikkelde in samenwerking met KPMG de Performance Allocation module binnen de software oplossing Alloq, inclusief dashboard met overzicht van de prestaties. De tool biedt vermogensbeheerders de benodigde instrumenten om de cruciale aspecten van het nieuwe pensioenstelsel op een kwalitatieve, efficiënte en kostenbewuste wijze te implementeren.  

 

In het nieuwe pensioenstelsel hebben sociale partners de keuze uit twee contracten, de Solidaire Premieregeling en de Flexibele Premieregeling. De Solidaire Premieregeling kent meer elementen van risicodeling, terwijl in de Flexibele Premieregeling meer individuele keuzevrijheid centraal staat. Voor pensioenfondsen, vermogensbeheerders en pensioenuitoeringsorganisaties kent de verdeling van het rendement over leeftijdscohorten een uitdaging. Niet alleen welke verdeelsleutels en andere criteria het beste passen bij de risicohouding van de deelnemerspopulatie van het betreffende pensioenfonds. Maar het is ook van groot belang dat men bij het bepalen van de verdeelsleutels en de andere keuzes die gemaakt moeten worden, aan alle wettelijke eisen wordt voldaan.
 

 

Om dit uitdagende proces te faciliteren heeft Alloq, een door VI Company ontwikkelde software oplossing, de Performance Allocation module gebouwd. Met deze module biedt Alloq vermogensbeheerders de benodigde instrumenten om de cruciale aspecten van het nieuwe pensioenstelsel op een kwalitatieve, efficiënte en kostenbewuste wijze te implementeren. Deze kan naadloos geïntegreerd worden binnen de bestaande administratie, inclusief details die partijen zelf kunnen bepalen.